Zasada działania pomp ciepła

Zasada działania pomp ciepła w telegraficznym skrócie:

Pompy ciepła Częstochowa
Zasada działania pomp ciepła

      Parownik odbiera ciepło z gruntu lub powietrza poprzez czynnik chłodniczy, przekazuje je do sprężarki gdzie poprzez zwiększanie ciśnienia zwiększa się temperatura czynnika. Następnie skraplacz oddaje ciepło do instalacji c.o. i c.w.u. i czynnik wraca przez zawór rozprężny do parownika i cały proces zaczyna się od nowa. 

Pompy ciepła dzielimy ze względu na źródło ciepła:

  • ziemia – gruntowe
    • sondy – pionowe odwierty – od 50 do 100 m i więcej.
    • kolektor – rury ułożone poziomo na głębokości 1,2 – 1,6 m

Instal-Energia – ogrzewanie Częstochowa – kotły gazowe, pompy ciepła.