Dotacja na wymianę piecaDotacja przeznaczona jest dla osób zamieszkałych w gminie Częstochowa, na inwestycje polegające na zlikwidowaniu kotła starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpieniu go: 

  1. podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania,
  2. ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem urządzeń przenośnych np. grzejnik elektryczny, promienniki),
  3. kotłem gazowym,
  4. kotłem olejowym,
  5. kotłem na paliwo stałe 5 klasy emisji spalin.

Warunki i kryteria udzielania dotacji

1. Kwota dofinansowania wynosi do 70% kosztów poniesionych na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 7 000 zł w przypadku realizacji zadania polegającego na zlikwidowaniu kotła opalanego węglem, w tym ekogroszkiem, miałem, koksem i zastąpieniu go:
1) podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania;
2) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);
3) kotłem gazowym;
4) kotłem olejowym.
2. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup nowego
źródła ciepła – kotła na paliwo stałe 5 klasy (na ekogroszek lub pellet), jednak nie więcej niż 4 000 zł.
3. Przedmiotem dotacji mogą być zadania inwestycyjne planowane do realizacji w okresie po dacie
podpisania umowy dotacji, jednak nie później niż do dnia 9 listopada 2018 r.

Tryb przyznawania dotacji

1. Wniosek o dotację powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta Częstochowy.
2. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji.
3. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Termin składania wniosków upływa z dniem 28 września 2018 r. Decyduje data wpływu wniosku
do Urzędu Miasta Częstochowy.

To tylko wybrane przeze mnie informacje, jednakże przed złożeniem wniosku warto zapoznać się w całości z procedurami przyznawania wniosków. 

Więcej na temat procedury dotacyjnej oraz wzory wniosków do pobrania dostępne są na stronie portalu miejskiego:

http://www.czestochowa.pl/page/6204,modernizacja-systemow-grzewczych.html

 

Instal-energia – centralne ogrzewanie Częstochowa – ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne – piece co, kotły gazowepompy ciepłaktoły na pelletkotły elektrycznepodgrzewacze wodyfolie grzewczepiecyki gazowe – Częstochowa.