Gruntowe pompy ciepła

 

Gruntowa pompa ciepła typu solanka/woda pobiera energię zgromadzoną w gruncie ziemi. Pozyskiwanie ciepła z gruntu, realizowane jest najczęściej przez tzw. wymiennik gruntowy: rury ułożone poziomo na głębokości ok. 1,5 m lub pionowo w odwiertach pionowych ok. 100m , którymi przepływa solanka. Grunt jest stabilnym źródłem energii cieplnej – np. na głębokości 2 m temperatura gruntu utrzymuje się przez cały rok na stosunkowo równomiernym poziomie: od ok. 7°C do ok. 13°C.

Gruntowy wymiennik poziomy jest tańszy w porównaniu z odwiertami, a o wiele bardziej stabilny niż powietrze w pompach typu powietrze/woda. Wymiennik ten w miarę łatwo się regeneruje, lecz niestety wymaga dużej powierzchni, ponieważ teren gdzie umieszczony został wymiennik musi być wolny od wszelkiego rodzaju zabudowań, kostki brukowej, dużych drzew itp. Najlepiej gdyby to był krótko strzyżony trawnik. W celu oszacowania powierzchni potrzebnej do ułożenia obowiązuje następująca zasada: moc grzewcza pompy ciepła (kW) x 40 = powierzchnia w m2. Głębokość ułożenia rur wynosi najczęściej około 1,5 m poniżej powierzchni ziemi. Odstęp układania między pojedynczymi rurami wynosi od 0,6 m do 0,8 m. Najczęściej taki wymiennik wykonuje się układając rurę w sposób meandryczny.

Gruntowy wymiennik pionowy – sondy – wykonany metodą odwiertów charakteryzuje się większą stabilnością temperatury dolnego źródła, niestety dużo trudniej się regeneruje niż wymiennik poziomy. Jego największą zaletą jest to iż po jego wykonaniu możemy zagospodarować działkę jak chcemy bez straty sprawności kolektora. Wadą niestety jest cena ok. 120 zł/mb. Sposób szacowania długości odwiertów: moc grzewcza pompy ciepła (kW) x 20 = długość sondy w metrach. Szerzej o pionowych wymiennikach ciepła – PŁYTKA ENERGIA GEOTERMALNA”

Polecamy pompy ciepła:

pompy ciepła powietrzne – powietrze/woda

Viessmann

Buderus

pompy ciepła gruntowe – solanka/woda

Viessmann

Wykonujemy profesjonalny montaż pomp ciepła.

Instal-Energia – autoryzowany instalator pomp ciepła Viessmann, NIBE, Buderus.