Viega Miedź

Instalacje c.o. miedziane Częstochowa

Instalacje c.o. z rur miedzianych, połączenia metodą zaprasowywania.