Kotły na pellet

Kotły na pellet świetnie nadają się do modernizacji centralnego ogrzewania w starszych domach, zastępując kotły węglowe, na miał czy groszek. Dzięki kotłom c.o. na pellet zyskujemy pęłną automatykę pracy, jedyne o czym musimy pamiętać to o zasypaniu zasobnika w zależności od jego wielkości i temperatur panujących na dworze może to być nawet tylko raz w tygodniu. Pellet jest stosunkowo czystym paliwem dlatego też zyskujemy czystą kotłownie, maksymalna ilość popiołu w średniej jakości pellecie to 1%, w pelletach wyższej jakości – nawet 0,24%, a to oznacza 2,4 kg popiołu z jednej tony. Taka ilość popiołu powoduje, że popielnik można opróżniać raz na 4-8 tygodni. Dodatkowo popiół z pelletu stanowi pożądany, cenny nawóz roślinny. Oprócz tego dbamy o środowisko, pellet jest traktowany jako paliwo odnawialne i wytwarza dużo mniej zanieczyszczeń powietrza niż piec węglowy. W porównaniu z kotłem gazowym kocioł pelletowy jest droższy ok. 30%, natomiast nie trzeba robić przyłącza gazowego, instalacji gazowej, projektu budowlanego czy próby szczelności dlatego też myślę że całkowity montaż kotła pelletowego będzie zbliżony do kosztów montażu kotła gazowego. Ogrzewanie pelletem jest ok 20% tańsze niż ogrzewanie gazem ziemnym.

Kocioł na pellet jest urządzeniem grzewczym sprzedawanym głównie w zestawie z zasobnikiem, który pozwala na bezobsługową pracę nawet do tygodnia czasu przy dużej pojemności zasobnika np. 400 l. Unikalną cechą kotłów na pel­let w porów­na­niu z innymi kotłami na paliwa stałe jest moż­li­wość samo­czyn­nego wyga­sza­nia i roz­pa­la­nia kotła w razie potrzeby, pozwala to zwiększyć komfort użytkownika. Pellety podawane są poprzez automatyczny podajnik do palnika. Przez wlot na ruszcie dostarczane jest powietrze z nawiewu dzięki umieszczonemu wentylatorowi przy palniku. Wentylator wspomaga przepływ i wydmuch spalin do komina, oraz poprawia ich dopalenie w komorze spalania. Ciepłem wytworzonym w palniku, podgrzewa się wodę w wymienniku ciepła. Palniki kotłów c.o. na pellet wyposażone są w grzałki elektryczne służące do automatycznego rozpalania paliwa. Kocioł na pel­let jest czy­sty. Nie ma tu grama sadzy ani smoły, a jedy­nym odpa­dem jest popiół, który bez pro­blemu może słu­żyć jako nawóz. Jeśli pel­let jest przyzwoitej jako­ści, to nie ma tu miej­sca na pro­blemy z pracą kotła, jakie zda­rzają się na eko­groszku: nad­miar popiołu, spie­ka­nie, szla­ko­wa­nie itp.

Pellety to materiał opałowy powstały, ze sprasowanych w prasach (tzw. peleciarkach) pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków. Są rodzajem drobnych brykietów mających postać granulatu w kształcie kulek lub walców o średnicy 6–25 mm i długości do kilku centymetrów, sprzedawane i przechowywane w workach. Pellety mają wartość opałową taką jak drewno, a w czasie ich spalania powstaje niewielka ilość popiołu.

Charakterystyka pelletu:

 • 2 kg peletów są równe 1 l oleju opałowego,
 • 1,5 tony peletów można przyrównać do  1 t węgla,
 • 1 m3 drewna litego = 2,5 m3 zrębków = 0,5 t peletów,
 • Po spaleniu 1 t peletów pozostaje 10-20 g popiołu,
 • Do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba ok. 5 t peletów rocznie

Pellet jest traktowany jako paliwo odnawialne dlatego, iż jest produkowane z drzewa. Pellet to produkt wytworzony z biomasy zapraszam na film omawiający proces produkcji i spalania biomasy:

Korzyści płynące z granulacji pelletu:

 • zredukowanie objętości (o 10-30x),
 • zmniejszenie kosztów magazynowania, transportu paliwa,
 • wzrost wartości energetycznej,
 • podniesienie temperatury zapłonu, czyli zwiększenie odporności granulatu na samozapłon,
 • odporność granulatu na pochłanianie wilgoci,
 • możliwość zautomatyzowania kotłowni,
 • koszty eksploatacji mogą być nawet 2x niższe niż w przypadku kotłowni olejowych lub gazowych,
 • korzyści ekologiczne (zmniejszenie emisji S i CO2 ),

 

Polecamy kotły na pellet marki

 

Kotły Viessmann CzęstochowaViessmann

 

Kocioł 5 klasy Częstochowa

Rakoczy

 

Zapytaj o cenę:

Zadzwoń: 507 440 577 lub wyślij zapytanie e-mail: damian@instal-energia.pl

Więcej na temat pelletu >>>

Zapraszam również do grupy dyskusyjnej na Facebook-u Pellet – ogrzewanie pelletem>>>

Wymagania i zalecenia kotłowni na paliwo stałe do 25 kW >>>

Instal-Energia – ogrzewanie Częstochowa – piece co, kotły gazowe, pompy ciepła, kotły na pellet, kotły elektrycznepodgrzewacze wody.